Missie en visie

De CMS Midden-Brabant ziet het primair als haar kerntaak om de Coöperatie op zo’n manier vorm te geven, dat dit leidt tot de best mogelijke uitkomsten voor haar patiënten. We leveren kwalitatief hoogstaande en gepaste medisch specialistische zorg. We behartigen de belangen van onze leden en investeren in een goede samenwerking met onze stakeholders.

CMS Midden-Brabant in vogelvlucht

De CMS Midden-Brabant is ontstaan door het samengaan van voorheen de VMS, VMSD, het TSB en het MSB. Door deze fusie hebben o.a. de Raad van Bestuur, het zorgmanagement en andere overlegorganen in het ETZ voortaan één aanspreekpunt. Met de CMS M-B is er sprake van een volledig bedrijf met geïntegreerde bedrijfsprocessen en onderlinge afspraken en verplichtingen richting de diverse stakeholders.

Het bestuur van CMS Midden-brabant

dr. E. (Esther) Donga
Internist

VICE-VOORZITTER

dr. R. (Roger) Froklage
Anesthesioloog

BESTUURDER V

A. (Andy) van Veen MKA-chirurg oncoloog chirurg

VOORZITTER

Madelon Slits

M.H.B. (Madelon) Slits
Psychiater

BESTUURDER D

H.A.J.M. (Hans) Kuijsten
Intensivist

ALGEMEEN BESTUURDER

David Zimmerman

dr. D.D.E. (David) ZimmermanChirurg

ALGEMEEN BESTUURDER

Het bedrijfsbureau

Het bestuur en de leden van CMS Midden-Brabant worden ondersteund door het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de financiële administratie, beleidsadvies en uitwerking van beleid op diverse terreinen zoals bedrijfsvoering, kwaliteit, wet- en regelgeving en financiën. Op het bureau zijn werkzaam:

Marieke Bolt – Broeders, financieel manager
Angelique Regouw – van Erp, financieel manager
Sandra Meijer – de Moor, beleidsadviseur
Eveline Verhagen, bedrijfsjurist
Elma Noten, adviseur/medewerker financiële administratie
Angelique Sengers, adviseur/medewerker financiële administratie