CMS Midden-Brabant in vogelvlucht

De Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant (CMS M-B) verenigt alle medisch specialisten en gelijkgestelden, zowel medisch specialisten in vrije vestiging als medisch specialisten in dienstverband van het ETZ, die verbonden zijn aan het ETZ. Met een passende missie, visie, kernwaarden en beleidsthema’s zijn we een sterke medische coöperatie die bindt en ondersteunt.

Missie en visie

Missie

Onze missie is goed zorgen voor onze patiënten en elkaar.

Visie

Structurele schaarste in personele en financiële middelen in de zorg dwingen ons tot een verschuiving van de best mogelijke zorg naar de best haalbare zorg. Zorg is daarmee een afweging geworden tussen de mogelijkheden voor patiënten, zorgverleners, het ziekenhuis en het maatschappelijk belang.

Eén sterke medische coöperatie die ons bindt en ondersteunt. De Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant integreert de kwaliteit en veiligheid van de medische zorg met de belangen van haar leden en is een sterke samenwerkingspartner. Hierbij is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek, opleiden en ontwikkelen.

Het bestuur van CMS Midden-brabant

per 1 januari 2023

Andy van Veen

A. (Andy) van Veen
MKA-chirurg, oncoloog, chirurg

VOORZITTER

Essther Donga

dr. E. (Esther) Donga
Internist

VICE-VOORZITTER

Roger Froklage

dr. R. (Roger) Froklage
Anesthesioloog

ALGEMEEN BESTUURDER

Hans Kuijsten

H.A.J.M. (Hans) Kuijsten
Intensivist

ALGEMEEN BESTUURDER

Madelon Slits

M.H.B. (Madelon) Slits
Psychiater

ALGEMEEN BESTUURDER

David Zimmerman

dr. D.D.E. (David) Zimmerman
Chirurg

ALGEMEEN BESTUURDER

Het bedrijfsbureau

Het bestuur en de leden van CMS Midden-Brabant worden ondersteund door het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau ondersteunt op beleidsmatig en secretarieel niveau en is verantwoordelijk voor o.a. de financiële administratie, beleidsadvies, vertrouwenscommissie en uitwerking van beleid op diverse terreinen. Denk hierbij aan bedrijfsvoering, kwaliteit, wet- en regelgeving en financiën. Op het bureau zijn werkzaam:

Marieke Bolt-Broeders, manager bedrijfsvoering

Angelique Regouw-van Erp, manager financiën

Inèz Hermus, beleidsmedewerker

Sandra Meijer-de Moor, beleidsadviseur

Eveline Verhagen, bedrijfsjurist

Elma Noten, adviseur/medewerker financiële administratie

Angelique Sengers, adviseur/medewerker financiële administratie